918 (1)

Kompaniýanyň tertibi

1993-nji ýylda döredilen “YOMING” tormoz diski, tormoz deprek, tormoz pad we tormoz aýakgaby öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan kompaniýa toparydyr.1993-nji ýylda Demirgazyk Amerikanyň bazary bilen işe başladyk we 1999-njy ýylda Europeanewropa bazaryna girdik.

Biziň kompaniýamyz, bar bolan ýolagçy awtoulaglary, täjirçilik ulaglary we ýeňil we agyr ýük awtoulaglary üçin dürli tormoz önümleriniň “bir duralga çözgüdi hyzmatyny” hödürleýär.Bu bölekler OE spesifikasiýasyny takyklamak üçin we şol bir berk hil barlagy synaglaryndan geçýär.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlar bilen özara ynam arkaly win-win işewür hyzmatdaşlygyny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris!Islän soraglaryňyza hoş geldiňiz!

Aşakdaky ýaly artykmaçlyklarymyz

1993-nji ýylda döredilen “YOMING” tormoz diski, tormoz deprek, tormoz pad we tormoz aýakgaby öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan kompaniýa toparydyr.1993-nji ýylda Demirgazyk Amerikanyň bazary bilen işe başladyk we 1999-njy ýylda Europeanewropa bazaryna girdik.

Biziň kompaniýamyz, bar bolan ýolagçy awtoulaglary, täjirçilik ulaglary we ýeňil we agyr ýük awtoulaglary üçin dürli tormoz önümleriniň “bir duralga çözgüdi hyzmatyny” hödürleýär.Bu bölekler OE spesifikasiýasyny takyklamak üçin we şol bir berk hil barlagy synaglaryndan geçýär.

Dizaýn
%
Ösüş
%
Strategiýa
%

Iň zerur önümçilik liniýalarymyz we synag enjamlarymyz hemmesi Germaniýadan, Italiýadan, Japanaponiýadan we Taýwandan we biziň öz gözleg merkezimiz bar, OEM we Aftermarkets üçin dürli müşderi zerurlyklaryny berk gözegçilik gözegçiligi, ýokary hilli önümler bilen çalt ýerine ýetirýäris. satuw seslenmesi we iň möhümi, size has arzan bahany hödürläp bileris.Müşderi hemişe biziň aladamyzdyr, tormoz bölekleriniň önümlerini dünýäde ýokary hilli üpjün edýäris, indi Günbatar Europeewropa, Demirgazyk-Amerika, Günorta-Gündogar, Eastakyn Gündogar, Günorta Afrika ýaly esasy bazarlarda köp sanly meşhur markalar üçin öňdebaryjy üpjünçi. we ş.m.

918 (3)
918 (4)
918 (5)
918 (6)

Şahadatnamalarymyz

Gözleg we gözleg merkezimiz

GDF